Kinaparken i Bastedalen i maj 2003   

Belägen mellan Askersund och Motala, bara några hundra meter från Vätterns strand.

Info-tavla vid nedgången.Anslagstavlan

Välkomstblommor vid stenmuren..Blåsippor

Välkommen nedför trappan.........Nedgångstrappan

Kinakänslan är total......................Bågbro

Nere i ett f d stenbrott med vatten.Översikt över dalen

<TILLBAKA<