Pilane på Tjörn, skulpturutställning

 
 

I nordväst på Tjörn finns ett järnåldersgravfält. Där har 2007 och 2008 ordnats enastående skulpturutställningar. Konstnärer från Norden, från kontinenten, från USA och från Japan har ställt skulpturer till förfogande för en sommar. Det kan ej beskrivas, det skall ses.

sommaren 2007 och sommaren 2008